Google

Nový papež potvrzuje primát katolické církve

Datum:9 dubna, 2013
Komentáře
Přidej

Ve středu 13.3. 2013 zvolilo konkláve nového papeže, kterým je Argentinec Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František podle Františka z Assisi. Je prvním papežem z řad jezuitů. Český národ by si měl připomenout, že jezuité po Bílé hoře velkou měrou přispěli k duchovnímu zbídačení českého národa a položili základ tomu, že je český národ tak prosáklý ateismem, jak popisuje ve své knize Historie o těžkých protivenstvích církve české Jan Amos Komenský.

Papež na balkoně krátce oslovil svatopetrské náměstí (zdroj v angličtině). Hned na počátku vyzval katolíky k modlitbám za Josefa Ratzingera, adresovaným samozřejmě nejen Pánu Bohu, ale i Marii (titulované „naší Paní“). Po modlitbě Páně a Zdrávasu vyzval k modlitbám jeden za druhého i za něj samotného, při čemž zmínil, že Římská církev předsedá (vládne) v lásce ostatním církvím. Potvrdil tak učení Říma, že je jedinou pravou církví. Ostatní protestantské církve jsou jen tolerovány a Řím se je neustále snaží přivést do své náruče, aby mohl vládnout nad svědomím všech, kteří si říkají křesťané. Doufáme, že i tento odhalující výrok otevře aspoň některým ekumenickým protestantům (kteří však nejsou v pravdě protestanté, pokud nestojí v opozici vůči Římu) oči.

Pokud některým církvím Římskokatolická církev se svým papežem-antikristem předsedá a vládne, vládne jim jako ona nevěstka babylonská, kteráž sedí na vodách mnohých, o které čteme ve Zjevení 17. kapitole, a předsedá jen církvím odpadlým a zkompromisovaným. Za Svobodnou presbyterní církev prohlašujeme, že nám ani všem pravým křesťanům, kteří stojí vůči Římu v opozici a prohlašují ji za antikristovskou církev, Římskokatolická církev nepředsedá.

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *