Google

V České republice figuruje Řím v nejvyšších sférách

Datum:9 března, 2013
Komentáře
Přidej

Nově inaugurovaný český prezident pan Ing. Miloš Zeman (ateista) byl účasten mše Te Deum a poklonil se soše svatého Václava (zdroj). Olomoucký arcibiskup Jan Graubner při této příležitosti přednášel také modlitbu za národ český, ve které se obracel mimo jiné na sv. Václava nebo Vojtěcha. Při této oficiální modlářské ceremonii v katedrále Svatého Víta byli za Ekumenickou radu církví ČR přítomni i Mgr. Joel Ruml (předseda) a Ing. Daniel Fajfr, M.Th. (místopředseda), kteří vedli společnou modlitbu Páně (kterou se modlil i náš nový „tolerantně ateistický“ prezident) a přečetli několik veršů z knihy Přísloví.  Celý obřad byl však zcela pod režií římských katolíků.

Naším postojem je, že žádný pravý protestant se nemůže něčeho takového účastnit a nemůže proti modlářskému uctívání svatých nevystoupit. Ekumenická rada církví  ČR však s tím očividně nemá problém. Pro všechny pravé křesťany ovšem platí: „Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s  Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s nevěrným? A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás,“ (2. Kor. 6:14-17) a „Vyjděte z něho, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho, a abyste nepřijali z jeho ran.“ (Zj 18:4)

Nechme se proto varovat i tímto příkladem, jak je nebezpečné se spolčit s antikristovským Římem, sic jinak brzy upadneme pod jeho vliv a budeme dirigováni papeženci. Jak nešťastný je takový stav pro národ jsme se mohli dost dobře přesvědčit ve staletích následujících po Bílé hoře.

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *