Google

Šťasten jsem (It Is Well With My Soul)

Datum:3 května, 2013
Komentáře
Přidej

Tato vzácná duchovní píseň, jejíž slova složil Horatio G. Spafford, je stará již přes 140 let, a přesto pro svou velikou hloubku nikdy nezestárne. Váže se k ní také velmi jímavá a poučná historie. Pan Spafford vedl dlouho spokojený a úspěšný život. Měl dobře zavedenou advokátní praxi, rodinu se čtyřmi dcerami a byl velmi aktivní ve své církvi. V roce 1871 však v Chicagu vypukl veliký požár a Spaffordovi, kteří měli nainvestováno mnoho peněz v nemovitostech, o většinu přišli. Spaffordovi byli dobře zakotvení u víře a vyhlíželi lepší, nebeské vlasti, takže to pro ně nebyla taková tragédie, jako by byla pro jiné, přesto byli  vcelku pochopitelně zasaženi.

Aby se rodina z událostí trochu vzpamatovala, poslal manželku a dcery pan Spafford lodí do Anglie; sám musel něco ještě v Chicagu zařídit. Kromě toho, aby přišly na jiné myšlenky, měly ženy podpořit svou přítomností misijní práci rodinného přítele, známého evangelisty D. L. Moodyho. Jejich loď Ville du Havre však nedaleko britských břehů ztroskotala a jako jedna z mála se jako zázrakem zachránila jen paní Spaffordová. Všechny dcery, z nichž nejstarší bylo 11 let, utonuly. Pan Spafford se ihned nalodil na další loď, aby přijel za truchlící manželkou. Když se blížil k místu ztroskotání, Duch svatý ho naplnil zvláštním pokojem. Proto později, když za svými drahými přáteli přijel sám Moody, aby je potěšil a povzbudil, nalezl je sice v slzách, ale pevné u víře, schopné vyznat: „Dobře je duši mé“ (It Is Well With My Soul).

Tato píseň vznikla v reakci na tyto tragické událostí. Jaká důvěra v Boží dobrotu a svrchovanou péči z ní přes její smutné a těžké pozadí čiší! Přemýšlejme, jakou píseň bychom napsali v takové situaci my dnes. Asi by byla velmi depresivní, plná otázek a možná i výčitek, Pane Bože, proč? Horatio Spafford však podobně jako Job byl schopen i v písni vyznat: „Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo.“ (Jb. 1:21) Vskutku, o kolik hlubší jsou staré duchovní písně oproti dnešním tzv. „chvalám“ a s jak odlišným duchem jsou psány!

Česká verze ku zpěvu:

1. Ať hrozivě vlny se proti mně dmou,
nic neleká v světě mne zlém,
když nebeský proniká mír duši mou,
šťasten jsem, šťasten jsem, v Pánu svém!

Ref.: /:Šťasten jsem (šťasten jsem).:/
šťasten jsem, šťasten jsem v Pánu svém!

2. Hle, Beránek Boží, On hříchy mé sňal,
jak mrákotu zahladil je,
a závdavek Ducha mi do srdce dal;
duše má Jemu prozpěvuje!

3. Již Kristu je život můj zasvěcený,
On povede duši mou dál.
Jsem na věky v Něm pevně zakotvený,
duše má proto Je vždycky chval!

Anglický originál:

1. When peace, like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou has taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

Ref.: It is well, with my soul,
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

2. My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

3. For me, be it Christ, be it Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in death as in life
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.

Žádné komentáře Přidej

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *