Google

George Whitefield: Znaky přijetí Ducha Svatého

Datum:27 prosince, 2014
Komentáře
Přidej

Dnes, dne 27. prosince 2014, je tomu přesně tři sta let, co se narodil známý kazatel a spoluzakladatel metodistického hnutí v Anglii, jehož jméno bylo George Whitefield a který je v anglosaském světě znám jako duchovní, jenž svou službou nezapomenutelně ovlivnil celou Anglii (včetně zámořských kolonií, které později utvořily Spojené státy americké). Tento Pánem Bohem vyvolený muž se nenarodil do biskupského paláce, ani nepatřil mezi nejbohatší studenty Pembroke College, nýbrž přišel na svět v hospodě, kterou jeho otec provozoval v anglickém městě Gloucester.

Jeho obyčejný původ a pozadí, ze kterého pocházel, zřetelně kontrastuje s velkolepostí a dopadem jeho služby. Jeho životním posláním bylo zvěstovat přeslavné evangelium našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista všem hynoucím a k peklu spějícím duším, jenž často nebyly vítány na nedělních bohoslužbách v anglikánských katedrálách. Tento muž zasvětil svůj život kázání obyčejným lidem a předložit tak Kristovo poselství každému člověku. Jak je psáno: „Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.“ (Lk. 14:23) George Whitefield tak proslul jako „přespolní kazatel“ (z angl. „Field preacher“), kterýžto nejraději kázával z malého kopečku, jehož to poloha je dosud známa.

Biskup J. C. Ryle ve svém krátkém pojednání o životě tohoto spolubojovníka a předka ve víře zdůrazňuje, že patřil a patří mezi největší osobnosti a svým významem se může rovnat i můžům jako Isaac Newton nebo George Washington. Je známo, že pan Whitefield mohl kázat na osmnáct tisíc kázání a vést osobně ke spasení a utvrzovat ve víře tisíce duší, a to jak lidí prostých, tak významných. Například William Willberforce známý bojovník za zrušení otrokářství pocházel z rodiny, kterou George Whitefield osobně navštěvoval a s níž se blízce přátelil. Blízké pouto jej pojilo i s významným kazatelem a teologem Jonathanem Edwardsem. Během návštěvy tohoto Božího muže v kostele Jonathana Edwardse si pan Whitefield do deníku poznamenal: „Pán Bůh dnešní bohoslužbu velice požehnal; Pan Edwards skoro celé kázání plakal – většina lidí byla pohnuta podobným způsobem.“

K tomuto významnému výročí předkládáme jedno ze známých kázání George Whitefielda, Znaky přijetí Ducha svatého. Tento muž svým životem osobně prokázal, že má velikou autoritu o těchto věcech vyučovat, neboť jeho srdce neslo více než přehojně znaky působení Ducha svatého. Vždyť kdo jiný, než Pán Bůh sám mohl vzít takový kousíček hlíny a učinit z něho nástroj k záchraně tisíců duší? Nitro tohoto duchovního muže stále spalovala nehynoucí touha předat prosté evangelium těm, kteří je nejvíce potřebují. Kéž by svatý Hospodin ze své milosti dal i nám dnes, v této době, kdy vychládá láska mnohých pro nepravost a bezzákonnost, takové muže, a ještě lépe, učinil působením svého Svatého Ducha takovými i nás osobně. Amen i amen.

Znaky přijetí Ducha Svatého (PDF, 112 kB)

Kázání v originále

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Předchozí příspěvek:

Další příspěvek: