Google

Hrůzy z Návratu domů: Katolíci. Čemu opravdu věří?

Datum:20 dubna, 2013
Komentáře
Přidej

Návrat domů je známé (rádoby) křesťanské knihkupectví, které je ovšem tak zkompromisované, že koupit si z něj cokoliv je hazard s duchovním zdravím. Podle mého soudu i to nejlepší, co by vydali, by bylo v nejlepším případě docela slušné, ale nic skutečně vynikajícího vydat ani nemohou, protože by to automaticky odsoudilo všechno ostatní, co Návrat vydává, a nepředpokládám, že by byli tak nekonzistentní, aby vydávali knížky, které se navzájem naprosto odsuzují. Knížka od Alana Schrecka Katolíci. Čemu opravdu věří? je skutečnou perlou odpadlictví a kompromisu Návratu domů, a to je vzhledem k tomu, co všechno toto nakladatelství vydává, opravdu co říci.

Jistě není principiálně nic špatného na tom, vydat knížku, která řádně osvětluje římskokatolické učení. Nicméně tato knížka je jeho obhajobou z pera římského katolíka! ThDr. Pavel Černý, kazatel Církve bratrské, ji popisuje takto:

Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských církví má autor porozumění a snaží se vyložit římskokatolické učení autenticky, neprovokativně a se snahou o odblokování některých překážek, které by zamezovaly spolupráci tam, kde je možná. 

Při čtení této knihy nám neunikne snaha autora o pravdivý ekumenický dialog, který vede k prohloubení poznání o druhých, ale tím i o sobě samých. Četba této knihy nás přímo vtahuje do světa Bible, do křesťanského zápasu o podřízení se Boží pravdě a do vlastního ohledávání břehů, které každý křesťanský proud musí mít. (zvýraznění přidáno)

Vidíme, jak smutně upadla i Církev bratrská, když její významný kazatel vyzdvihuje snahu římského katolíka, která vede k prohloubení hříšné ekumeny s římskokatolickou církví. S nevěstkou babylonskou není možná žádná spolupráce. Jediné, co můžeme a máme, je nebohým římským katolíkům svědčit o Pánu Ježíši coby jediné Cestě, jediném Prostředníku a naší Spravedlnosti. Řím také nikdy nevedl křesťanský zápas o podřízení se Boží pravdě, naopak, spolu s Kainem se vždy Pánu Bohu snažil předkládat záslužnické oběti dle své vůle a uvážení.

Knihu jsem nečetl, ale prošel jsem patřičné části nejaktuálnějšího římskokatolického katechismu, takže mám o podstatě a obsahu papežova učení myslím dobrou představu z primárních zdrojů – a je vskutku tak bludné, jak se zdá na první pohled, možná ještě horší. Někdo by namítl – jak můžu kritizovat knihu, kterou jsem nečetl? Ano, nepochybně jsou knihy, které je třeba nejprve důkladně prostudovat, než je odmítneme. Tato mezi ně však dozajista nepatří. Některé věci jsou zkrátka tak jasné a zřejmé, že pokud je musíme nejprve důkladně zkoumat, než vůči nim zaujmeme postoj, pak jsme zcela v ďáblově hrsti a ten si s námi může dělat co chce. Cokoliv spojené s římským katolicismem patří mezi ně.

Nevím, co by říkali reformátoři na to, že někdo, kdo by se hlásil k evangelikalismu, je schopen vydat a doporučovat obhajobu římskokatolického učení. Pokud by něčemu tak strašnému vůbec dokázali uvěřit, patrně by si trhali roucha. Každému protestantu by z toho měly vstávat vlasy hrůzou na hlavě. Jistě, pro toho, kdo je dobře seznámen s učením Písma, se kniha odhalí sama. Musíme však myslet na ty, kteří jsou slabí ve víře, kteří křesťanské doktríny moc dobře neznají. Pán Ježíš varuje: „Kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých těchto věřících ve mne, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho, a pohřížen byl do hlubokosti mořské.“ (Mt. 18:6) Skrze tuto knížku tak Návrat domů svede mnohé neznalé křesťany, kteří si pak budou myslet, že na Římu není nic tak špatného a ještě hlouběji tak upadnou pod jeho zhoubný vliv v ekumeně.

Varujme se, křesťané, takových knih a varujme se Návratu domů! Kdo chce pochopit podstatu římského katolicismu a umí anglicky, nechť si přečte traktát Roman Catholicism od Thomase Watsona nebo navštíví stránky www.bereanbeacon.org, které zřizuje Richard Bennett, bývalý římskokatolický kněz, který poznal pravdu, obrátil se a nyní neohroženě bludy Říma odhaluje (napsal též například knihu Catholicism: East of Eden). V češtině lze dozajista doporučit knihu Jana Amose Komenského O papežství, nicméně je obtížně k sehnání.

Žádné komentáře Přidej

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *